txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

Kończą się wakacje, wracamy do szkoły. Co Ty na to?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.zdamy.pl
http://www.psouu.gda.pl/
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn2/c170.50.621.621/s160x160/205277_501134506588492_2034951970_n.jpg
http://www.gdansk.pl/

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2014 r.


                                                                     Klasy  O – III  godz. 9.30

Klasy IV – VI  godz. 10.30


 Msza Święta 01.09.2014 godz.8.00 w kościele Św. Józefa prz  ul. Jagiellońskiej 9 w Gdańsku Przymorze. Ważna informacja: Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w szkolnym oddziale zerowym! 

 


Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/15 znajdziecie TUTAJ.


 

 

„Wyprawka szkolna” - rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.


Uczniowie uczęszczający do gdańskich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1024).

Wnioski można składać do 12 września 2014 r., do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

W tym roku rządowy programem „Wyprawka szkolna” adresowany jest do rozpoczynających we wrześniu 2014 r. edukację szkolną uczniów:

 • klas: II, III i VI szkoły podstawowej   
 • klas III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum)
 • klas: II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas III liceum plastycznego,
 • klas: III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się:

1.  uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” spełniający kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z póź, zm.)

2.  uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” nie spełniający kryterium dochodowego, na podstawie pozytywnej decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza, przy czym z pomocy skorzystać może 5 % uczniów z klas objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna” niespełniających kryterium dochodowego.

3.  każdy uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły dla dzieci i młodzieży (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej). Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa powyżej, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.


Uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają w tym roku szkolnym darmowe podręczniki, zatem nie są objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna”.


Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • w przypadkach określonych w punkcie 1 zaświadczenie o wysokości dochodów z roku 2012, a w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
 • w przypadkach określonych w punkcie 2 uzasadnienie,
 • w przypadkach określonych w punkcie 3 kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Ile wynosi wartość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych?

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

 • kl. II - III szkoły podstawowej - do kwoty 225,00 zł
 • kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł
 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum – do kwoty 350,00 zł
 • kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł
 • kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445,00 zł
 • w przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w tym punkcie) z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu: faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego uprawnionego do otrzymania pomocy lub rachunek bądź paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”).

 

DRUK WNIOSKU DOSTĘPNY W ZAKŁADCE DOKUMENTY - Pobierz


 


 

 

INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ WYPRAWKI SZKOLNEJ 2014 - ZNAJDZIECIE TUTAJ 


Krótki film z festynu z pokazu tańca TUTAJ :)

 


 

 

Relacja z czerwcowego festynu na stronie http://www.gdansk.pl :)) 


 

 

 

Zapraszamy na faceboooka:)

tam na bieżąco krótkie informacje z życia szkoły:)

 

 


 


Mamy nadzieję, że sprawiliśmy niespodziankę naszym uczniom:) Więcej TUTAJ


Jesli ktoś chciałby przeżyć to jeszcze raz i dla tych,

którzy tego nie widzieli film:

 TUTAJ cz.1

i TUTAJ cz.2. 

 


 

 

Dni od 28 do 30 maja klasa III b spędziła w Zielonej Szkole we Wdzydzach Kiszewskich. Dzieci zapoznały się z kulturą regionu Kaszubskiego. Odwiedziliśmy skansen, w którym odbyły się bardzo ciekawe zajęcia. Uczniowie pisali gęsim piórem, klęczeli na grochu, wykonywali witraże. Oprócz tego przygotowano wiele innych atrakcji: rejs statkiem, spacer na wieżę widokową, jazdę na koniach, pokaz policyjny z udziałem psów obronnych, dyskotekę, a na koniec ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków.Trochę zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu.
 Zielona Szkoła we Wdzydzach Kiszewskich.
czytaj więcej
4 czerwca klasa III b wzięła udział w konkursie ortograficzno- sportowym, który odbył się w SP 5.
czytaj więcej

W niedzielę 1 czerwca dziewczynki z zespołu Żelki Dance wzięły udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Formacji Gimnastyczno- Tanecznych.

 Żelki Dance w IX Ogólnopolskim Festiwalu Formacji Gimnastyczno- Tanecznych.
czytaj więcej
Klasa II a na warsztatach
czytaj więcej
Koncert muzyczny klas 0-III pt.
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo